140 ani de la sfinţirea catedralei din oraşul Târgu Neamţ

Sâmbătă, 8 august 2015,  Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, au oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Târgu Neamţ, cu ocazia celebrării a 140 de ani de la sfinţirea impunătorului locaş de cult din centrul oraşului. În cadrul manifestărilor spiritual-culturale organizate în Târgu Neamţ în această zi, s-a numărat şi simpozionul Catedrala „Adormirea Maicii Domnului“ din Tg. Neamţ – istorie şi contemporaneitate, ce a avut loc în sala de conferinţe a Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, precum şi lansarea cărţii Monografia Catedralei „Adormirea Maicii Domnului“, autor fiind pr. dr. Mihai Vizitiu.

Credincioşii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului“ din Târ­gu Neamţ au celebrat sâmbătă împlinirea a 140 de ani de la sfinţirea locaşului. Evenimentele prilejuite de acest moment aniversar au debutat dimineaţă cu Sfânta Liturghie oficiată de IPS Pă­rin­te Mitropolit Teofan împr­e­u­nă cu PS Părinte Ambrozie, E­pis­copul Giurgiului, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

După citirea Evangheliei, Pă­rintele Mitropolit Teofan a fă­cut o caracterizare a celor 140 de ani de la sfinţirea catedralei din Târgu Neamţ: „Avem încredinţarea că în aceşti 140 de ani, numele Domnului Hris­tos a fost trăit, cunoscut şi măr­turisit în această sfântă parohie. Avem încredinţarea că ha­rul Preasfântului Duh a fă­cut ca iubirea lui Dumnezeu Tatăl întrupată întru Hristos Dom­nul să se reverse de-a lungul a­cestei perioade deasupra bise­ri­cii de aici şi asupra celor care şi-au regăsit drumul spre Dum­ne­zeu în acest locaş. Avem în­cre­dinţare şi nădejde că aici s-a dus o luptă pentru rugăciune, o luptă întru apărarea dreptei credinţe în faţa necredincio­şilor, care, într-o formă sau alta, luptă împotriva Bisericii. Nădăjduim, de asemenea, că în adâncimea inimii, tainic, harul smereniei a făcut simţită lucrarea preoţilor şi a credin­cio­şilor acestei parohii“.

La finalul slujbei, PS Pă­rin­te Episcop Ambrozie al Giur­giului a adresat câteva gânduri credincioşilor prezenţi: „Româ­nii înţeleg că au avut privile­giul să se nască din Evanghelie şi că poporul acesta binecuvântat, ţara aceasta cu strămoşi vrednici, a avut participanţi la primele sinoade ecumenice. Ce-am putea noi să spunem astăzi, când ar trebui să vorbim cu precădere despre ţara noastră frumoasă – despre «Dacia Fe­lix», în care părinţii, încă de la primele sinoade ecumenice, ştiau că avem un creştinism de sorginte apostolică. Ţara noas­tră este o ţară apostolică, care a fost vizitată de fratele Apos­to­lului Petru, de Sfântul A­postol Andrei, cel Întâi chemat, şi, după unii istorici, ca academicianul Emilian Popescu, şi de către Filip Apostolul. Măr­tu­rie despre acest lucru stau bi­se­ricuţele de calcar din Dobro­gea, basilicele din Scytia Mi­nor, fosta episcopie a Vicinei, care astăzi stă sub apele Du­nă­rii, precum şi învăţaţii călugări Ioan Casian şi Sfântul Dionisie Exiguul, cel care începe calendarul bisericesc“.

În semn de preţuire pentru activităţile desfăşurate, preoţii Ioan Mihoc şi Mihai Vizitiu au primit din partea Înaltprea­sfin­ţitului Părinte Teofan distincţia „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei“.

La finalul Liturghiei, a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii Bisericii „Ador­mi­rea Maicii Domnului“, precum şi pentru toţi slujitorii de aici trecuţi la Domnul.

Monografia Catedralei „Adormirea Maicii Domnului“ Târgu Neamţ

Tot la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ a avut loc şi o  lansare a cărţii Monografia Catedralei „Adormirea Maicii Domnului“ Târgu Neamţ, semnată de părintele dr. Mihai Vizitiu, slujitor la biserica din centrul oraşului. În deschidere a vorbit părintele profesor Ioan Mihoc, directorul Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, apoi părintele arhimandrit Hrisostom Rădăşanu, consilierul educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor, a vorbit despre trei elemente care dau valoare cărţii scrise de părintele Mihai Vizitiu: „Un scriitor bizantin faimos, Mihail Pselos, spunea că o carte, ca să fie citită, trebuie să aibă trei caracteristici. Cea dintâi este aceea că trebuie să conţină informaţii îndestulătoare despre subiectul pe care şi-l propune să-l trateze. Cea de-a doua caracteristică ar fi aceea că autorul trebuie să scrie clar, cu limpezime. În fine, în cel de-al treilea rând –  şi Mihail Pselos insistă foarte mult asupra acestui aspect – o carte, pentru a fi interesantă pentru cititori, trebuie să prezinte un stil atră­gător, cu alte cuvinte, să fie elegantă. Cartea Monogra­fia Catedralei «Adormirea Maicii Domnului», scrisă de părintele profesor şi consilier emerit Mihai Vizitiu, ne vorbeşte cu îndestulare, cu o complexitate de informaţii, despre istoria bi­se­ricii aflate în inima oraşului Târgu Neamţ, impresionează prin limpezime şi claritate şi vorbeşte cu eleganţă nedisimulată de autorul ei. Veţi regăsi în această carte o rigurozitate a ideilor expuse, un stil profesoral aparte, precum şi elegan­ţa unor formule academice în­ge­mănate cu expresii neaoşe, ca­re fac din această carte nu doar un monument de informaţii, ci şi un monument al stilului“.

Autorul cărţii lansate, pr. dr. Mihai Vizitiu, a făcut referire la importanţa acestui an pentru biserica în care slu­jeşte: „Motivul pentru care am insistat ca apariţia cărţii să aibă loc în acest an e faptul că se împlinesc şi 150 de ani de când Mitropolitul Calinic Mi­clescu a pus piatra de temelie a Bisericii «Adormirea Maicii Domnului», a înfipt crucea şi a sfinţit locul pentru acest locaş de cult. Catedrala acesta este cu siguranţă cea mai veche biserică din oraşul Târgu Neamţ. Am considerat că e potrivit să ne aducem aminte de acest moment al punerii crucii şi al sfinţirii locului de către un mitropolit, precum şi de momentul sfinţirii bisericii de către un alt mitropolit, pe care Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan deja l-a propus spre canonizare şi pe care credincioşii încă din viaţă îl numeau sfânt – Mitropolitul Iosif Naniescu“.

Simpozionul spiritual-cultural Catedrala „Adormirea Maicii Domnului“ din Târgu Neamţ – istorie şi contemporaneitate

În după-amiaza zilei,  sala de conferinţe a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ a găzduit simpozionul spiritual-cultural intitulat Catedrala „Adormirea Maicii Domnului“ din Târgu Neamţ – istorie şi contemporaneitate,  cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei. Figuri cunoscute din lumea Ortodoxiei şi din comunitatea locală şi-au prezentat lucrările de interes. Au vorbit arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilierul educaţional al Ar­hiepiscopiei Iaşilor, pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facul­tă­ţii de Teologie Ortodoxă „Du­mi­tru Stăniloae“ din Iaşi, ar­him. dr. Benedict Sauciuc, sta­reţul Mă­năstirii Neamţ, arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schi­tului Vovidenia de la Mă­năstirea Neamţ, pr. prof. dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, părintele  protopop Ioan Dogariu, prof. de istorie Vasile Vrînceanu, pr. prof. Ioan Mihoc, parohul catedralei şi directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, pr. prof. Viorel Laiu şi pr. prof. dr. Mihai Vizitiu – slujitori la catedrală. Şi primarul Daniel Har­pa a participat la această sesiune de comunicări, cu lucrarea „Raporturile Con­siliului Local şi al Primăriei cu Bi­serica Adormirea“.

În cadrul simpozionului cultural-spiritual, a avut loc şi lan­sarea oficială a volumului Mono­grafia Catedralei „Ador­mi­rea Maicii Domnului“ Tg. Neamţ.

Marșul pentru viață 2015 în parohia Adormirea

Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita, se alătură cu drag acestui eveniment de apărare și promovare a vieții, prin organizarea Marșului pentru Viață în opt orașe de pe raza eparhiei: Iași, Botoșani, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Pașcani, Bucecea, Săveni și Darabani.

Amintim faptul că anul acesta Marșul pentru Viață are tema „Fiecare viață este un dar” și își propune să evidențieze faptul că fiecare viață umană este unică și are o valoare infinită, iar societatea nu are decât de beneficiat dacă sprijină persoanele cu nevoi speciale și, în particular, dacă sprijină mama să dea naștere atunci când se află într-o situație dificilă. De altfel, ziua de 21 martie a fost aleasă că dată a Marșului deoarece este Ziua Mondială a persoanelor cu Sindrom Down, iar la nivelul Uniunii Europene, dintre copiii diagnosticați cu Sindrom Down, circa 96% sunt avortați.

În data de 22 martie, Marșul pentru Viață a fost organizat și la Târgu Neamț de la ora 13:00, pe traseul Liceul Vasile Conta – Bulevardul Mihai Eminescu – Bulevardul Ștefan cel Mare – Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”. Grupul de elevi, studenți și adulți au pornit, după Sf. Liturghie, de la parohiile din oraș: Sf. Nicolae – Țuțuieni, Sf. Nicolae – Humulești, Sf. Haralambie, Sf. Ilie și s-au adunat mai întâi în fața liceului Vasile Conta.

În catedrala orașului, în prezența părintelui protopop Ioan Dogariu, grupul de preoți și tineri au rostit acatistul Bunei Vestiri, iar la final, părintele director Ioan Mihoc a ținut un cuvânt de învățătură despre importanța vieții ca dar al lui Dumnezeu.

Zi de pomenire pentru părintele profesor Vasile Ignătescu – 26.11.2014

În ziua de 26 noiembrie 2012 a trecut la Domnul părintele profesor Vasile Ignătescu, fost paroh la parohia „Adormirea Maicii Domnului” ca și profesor, duhovnic și director al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Anul acesta se împlinesc 2 ani iar în ziua de 26 noiembrie 2014, s-a făcut din nou pomenire în cadrul Bisericii Sf. Ioan Iacob, iar după parastas am poposit la mormântul părintelui unde am înălțat rugăciuni și s-a cântat Veșnica pomenire. Dumnezeu să-l odihnească cu drepții!

Calendar creștin ortodox 2014

Post binecuvântat!

Randuieli Bisericesti pentru calendar ortodox 2014

Zile de post si posturi – Calendar Ortodox 2014

 • Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti
 • Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie )
 • Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul ( 29 august )
 • Inaltarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie )
 • Postul Sfintelor Pasti ( 03 martie – 19 aprilie )
 • Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 16 iunie – 28 iunie )
 • Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august – 14 august )
 • Postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )

Zile in care nu se savarseste Sfanta Liturghie

 • Miercuri si vineri in saptamana dinaintea Postului Sfintelor Pasti ( 16 aprilie si 18 aprilie )
 • Luni si marti in prima saptamana a Postului Sfintelor Pasti ( 21 aprilie si 22 aprilie)
 • Vineri in saptamana Patimilor ( 18 aprilie )

Nu se fac nunti

 • In toate zilele de post de peste an
 • In zilele Praznicelor imparatesti si in ajunul acestora
 • In saptamana lasatului sec de carne ( 23 februarie – 01 martie )
 • In Postul Sfintelor Pasti ( 02 martie – 20 aprilie )
 • In Saptamana Luminata ( 21 aprilie – 27 aprilie )
 • In Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 16 iunie – 28 iunie )
 • In Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august – 15 august )
 • In postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )
 • In perioada de la Craciun pana la Boboteaza ( 25 decembrie – 6 ianuarie )

Sarbatori bisericesti nationale – Calendar Ortodox 2014

 • Inaltarea Domnului – Ziua Eroilor ( 29 mai )
 • Sf. Apostol Andrei cel intai chemat – Ocrotitorul Romaniei ( 30 noiembrie )

Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza

 • 1 si 2 ianuarie, Anul Nou
 • 20 aprilie si 21 aprilie, prima si a doua zi de Pasti
 • 1 mai, ziua internationala a muncii
 • 08 iunie si 09 iunie, prima si a doua zi de Rusalii
 • 15 august, Adormirea Maicii Domnului
 • 30 noiembrie, Sfantul Andrei
 • 1 decembrie, Ziua Nationala
 • 25 si 26 decembrie, prima si a doua zi de Craciun

Zile si date importante

 • Duminica, 17 mai, Ziua Nationala a Familiei
 • Duminica, 7 iunie , Ziua mamei si copilului
 • 1 septembrie – Ziua rugaciunii pentru mediu
 • 13 noiembrie Ziua Bibliei