1. Dascălul CONSTANTIN. Numele său apare în anul 1742 pe un Penticostar – manuscris -. Într-o însemnare largă se face precizarea că acest Penticostar a fost scris de Constantin Dascălul. Însemnarea menţionează şi numele fiilor săi, Nicolae şi Iordachie, precum şi data 7250 (adică 1742 n.n.) martă (martie) 15 zile (Vezi cap. Însemnări de pe cărţi).

2. Dascălul IOAN (23 de ani). Este amintită şi soţia sa, dăscăliţa Ecaterina (20 de ani). Aproximativ 1800.

3. Dascălul MANOLACHE. A fost feciorul preotului Stavorache (Stavăr) de la Adormire.

4. Dascălul IOAN a Niculesii, 1838. Este menţionat şi în 1845.

5.Dascălul GRIGORI. I se spunea şi psaltul. Consemnat în 1838.

6.Dascălul COSTACHE sân preotul Dimitrie. A început să servească în anul 1837 şi apare şi în anii 1852 şi 1864 când biserica Adormirea a ars în totalitate.

7. Psaltul SIMION Fosa (Posa), „care avea reputaţia de a vorbi «mai în tâlcuri decât alţii»” (conform G Călinescu, Ion Creangă, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1964, p.44).

8. Dascălul DUMITRACHI Lefticar, 1852.

9. Dascălul NECULAI sân dascălul Ioniţă, 1852.

  1. 10.  Dascălul NECULAI sân sechelaru Vasile, 1852. A fost fiul preotului Vasile Adam.

11. Dascălul GHEORGHE sân Pavel Olaru, 1864. A început să servească în anul 1837, odată cu dascălul Costache fiul lui Dimitrie. Acest lucru rezultă din faptul că cei doi cântăreţi, Costache fiul lui Dimitrie şi Gheorghe fiul lui Pavel Olaru, în 3 aprilie 1867, se plâng primarului şi consilierilor comunali că după incendiul din 1867 nu mai au nici un venit de la biserică, nu mai au din ce să trăiască şi cer să li se facă şi lor un salariu. În această plângere ei menţionează că au servit biserica Adormirea timp de 30 de ani, ceea ce inseamnă că au început slujirea ca dascăli în anul 1837. Primăria nu le-a satisfăcut cererea, motivând că biserica nu mai există. În 14 decembrie cei doi se plâng din nou primarului că n-au primit nici salariu, insistând să li se acorde şi lor un salariu legal. La 16 decembrie primarul propunea consilierilor să-i recomande să slujească la vreo biserică din oraş, precizând că „pe acest an, pentru biserica Adormirea nu este prevăzut salariu nici pentru un servitor bisericesc, pentru că pentru acea biserică nici nu este formată partida cuvenită în buget” (conf. Nicolae Cosma, cit. pp.17-18). În ziua următoare cei doi cântăreţi fac o nouă plângere la primar în care arătau că preoţii de la Adormirea au fost repartizaţi la alte biserici, dar ei nu.

12. IOAN APOSTOLESCU, cântăreţ II (practicant). Născut în 1857. Numit de la 1 aprilie 1887, cu ordinul 482/1887, până la 8 noiembrie 1926, confom stat de plată pe luna decembrie 1926.

13. Cântăreţ GEORGE VASILIU. Născut în 1834. Practicant. Numit cu ordinul 1529 din 12 august 1893.

14.Cantor CONSTANTIN BORCESCU. Născut la 6 februarie 1888. Absolvent al şcolii de cantori. Numit cântăreţ I la 1 noiembrie 1912 cu decret nr 4899 din 12 octombrie 1912.

                        A primit mai multe decoraţii:

  • Avântul ţarii pentru Campania din Bulgaria 1913.
  • Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918 cu baretele: Ardeal, Carpaţi, Bucureşti, Oituz, Tg. Ocna şi 1919, brevet nr. 2737 din 1 sept. 1929.
  • Victoria marelui război pentru civilizaţie 1916-1921, brevet nr. 32 din 1 ianuarie 1925.

15. Cantor NICOLAE ADAM. Născut în anul 1880. Absolvent al şcolii de cantori, a fost numit cu ordinul nr, 4645 din 1929. A fost şi epitropul bisericii. Alte date despre el a se vedea la capitolul: Epitropii Bisericii Adormirea.

16. Cântăreţ DUMITRU PARASCHIV. Născut la 29 februarie 1922. Absolvent al Şcolii de cântăreţi din Piatra Neamţ cu diploma nr. 187/1838. Conform Ordinului Mitropoliei nr.1181/1945, a fost numit pe data de 15 martie 1945, iar Ministrul Cultelor, cu Ordinul nr. 37220/7 august 1945, a recunoscut numirea cu începerea de la 1 august.

În cazul lui Dumitru Paraschiv apare o a doua încadrare. În Ordinul Sf. Mitropolii nr. 1581/18 februarie 1953 şi al Protoieriei nr. 379/1953 se menţionează: „vi se face cunoscut numirea Domnului Dumitru Paraschiv în postul de cântăreţ pe data de 1 ianuarie 1953, la parohia Adormirea Tg. Neamţ, cu plată din fonduri proprii cu salar lunar de lei 166,40.”

17. Cântăreţ  GAVRIL COJOCARU. Protoieria Tg. Neamţ, Circa a II-a, cu nr. 443/19 mai 1949, face cunoscută încadrarea cântăreţului Gavril Cojocaru, fost la parohia Sf. Ilie Tg. Neamţ, în conformitate cu decizia Ministerului Cuultelor nr. 9860 din 1 aprilie 1949. Cântăreţul Gavril Cojocaru, prin cererea înregistrată sub nr. 16 din 2 mai 1952, a solicitat transfer la parohia Humuleşti. Preotul Nicolae Gheorghiu a consimţit la efectuarea transferului. A fost absolvent al Şcolii de cântăreţi, cu diploma de absolvire nr. 2147 din 1.III.1946, iar din 1 aprilie 1949, prin decizia Ministrului de Culte nr. 9860, a fost încadrat la biserica Adormirea.

18. Cântăreţ NICOLAE BUDU. Absolvent al Şcolii de cântăreţi. Conform Anuarului Arhiepiscopiei Iaşilor pe anul 1930, cântăreţul Nicolae Bedu a murit în anul 1927.

19. Cântăreţ CONSTANTIN VASILESCU. A fost absolvent al Şcolii de cântăreţi. Conform aceluiaşi Anuar, menţionat la poziţia 18, a decedat în anul 1909.

20. Cântăreţ CONSTANTIN GH. VASILESCU. Nu este aceeaşi persoană cu cea de la poziţia 19. S-a născut în anul 1889. Tatăl său a fost învăţător la şcoala din Pipirig, Jud. Neamţ, iar mama sa era casnică. A urmat Şcoala de cântăreţi bisericeşti, cu protopsaltul Barcan la Piatra Neamţ (biserica Sfântul Ioan Domnesc), după absolvirea căreia a fost numit cântăreţ la parohia Nemţişor-Lunca.

Între anii 1914-1916 a fost mobilizat pe front. După război a fost numit cântăreţ la biserica Adormirea Maicii Domnului din Tg. Neamţ, împreună cu cântăreţii Constantin Borcescu şi Nicolae Adam. Ulterior a fost detaşat la biserica Sf. Ilie şi Sf. Gheorghe, ocupând şi funcţia de secretar al Protopopiatului Tg. Neamţ, funcţii pe care le-a deţinut până la pensionarea sa în anul 1942. După pensionare a continuat să activeze, în duminici şi sărbători, la biserica Adormirea până la decesul său în 1981, ajutându-l pe cântăreţul oficial Vasile Cozma. A fost bunicul părintelui profesor Constantin Vasilescu (a se vedea capitolul: Preoţi).

Pe un Minei al lunii august, tipărit la Neamţ în anul 1847, ultima filă, semnează: „Cântăreţ pensionar, Constantin Vasilescu, 23 august 1942”.

Preotul Nicolae Gheorghiu consemnează pe un Evaghelistar din anul 1912: ,,Dascălul Constantin Vasilescu a murit la 92 de ani, la 20 mai 1981. Fost dascăl la Nemţişor 10 ani, la Sf. Ilie Tg. Neamţ 40 de ani, la Adormire 20 de ani-cele mai frumoase calităţi” (urmează semnătura preotului).

21. Cântăreţ COZMA VASILE. A funcţionat în perioada 1953-1983, conform unei însemnări a sa din data de 8 mai 1983 pe un Penticostar din anul 1953. Absolvent al Şcolii de cântăreţi bisericeşti de 4 ani la Iaşi, a fost iniţial la biserica din Răuceşti. A fost şi funcţionar la Căminul de bătrâni. Apoi a fost încadrat oficial, cu normă întregă, lucrând până în 1987 când s-a îmbolnăvit şi s-a retras.

22. Cântăreţ GELU IONIŢĂ

S-a născut la data de 25 ianuarie 1977 în localitatea Verşeni, comuna Mirosloveşti, Judeţul Iaşi.

Între 1983-1991 a urmat Şcoala generală, clasele I-VIII, în satul Verşeni. Între 1997-1998 a satisfăcut stagiul militar la U.M. 0836 Bacău. În perioada 1999-2002 a urmat Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la Mănăstirea Neamţ, iar între anii 2003-2006 şi-a continuat studiile la Seminarul Teologic de la Neamţ.

După absolvirea Şcolii de cântăreţi, în anul 2002 a fost numit în postul de cîntăreţ la biserica Adormirea Maicii Domnului din Tg. Neamţ, unde funcţionează şi  în prezent.

Concomitent cu activitatea de cântăreţ bisericesc, în perioada 2007-2011, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, obţinând titlul de licenţiat, secţia Teologie Pastorală, în sesiunea iunie 2011, an în care se înscrie şi la cursurile de masterat, la aceeaşi facultate, secţia Teologie Practică şi Pastoral Misionară, cursuri pe care le urmează şi în prezent.

În data de 23 mai 2004 s-a căsătorit cu domnişoara Elena Ioniţă (fostă Bumbea), care, după absolvirea Şcolii generale, nr.1, Tg. Neamţ (1982-1990), a urmat Seminarul Teologic Liceal „Cuvioasa Parascheva” de la Mănăstirea Agapia (1990-1995), iar între 1995-1999 a urmat cursurile Facultăţii Teologice „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, specializarea Teologie-Litere (limba franceză), obţinând licenţa în teologie-litere. Între anii 2008-2010 a urmat Masteratul la aceeaşi facultate, secţia Viaţa Bisericii – Istorie şi Actualitate, obţinând şi Diploma de Master. În prezent doamna Elena Ioniţă este profesoară de religie şi dirijoarea corului bisericii Adormirea Maicii Domnului.

Este o familie model pentru toate familiile tinere, cu mult respect pentru cele sfinte, ataşată valorilor moralei creştine, bucurându-se de cele mai bune aprecieri din partea enoriaşilor parohiei noastre.

Pr. dr. Mihai Vizitiu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.