Sâmbătă, 8 august 2015,  Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, au oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Târgu Neamţ, cu ocazia celebrării a 140 de ani de la sfinţirea impunătorului locaş de cult din centrul oraşului. În cadrul manifestărilor spiritual-culturale organizate în Târgu Neamţ în această zi, s-a numărat şi simpozionul Catedrala „Adormirea Maicii Domnului“ din Tg. Neamţ – istorie şi contemporaneitate, ce a avut loc în sala de conferinţe a Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, precum şi lansarea cărţii Monografia Catedralei „Adormirea Maicii Domnului“, autor fiind pr. dr. Mihai Vizitiu.

Credincioşii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului“ din Târ­gu Neamţ au celebrat sâmbătă împlinirea a 140 de ani de la sfinţirea locaşului. Evenimentele prilejuite de acest moment aniversar au debutat dimineaţă cu Sfânta Liturghie oficiată de IPS Pă­rin­te Mitropolit Teofan împr­e­u­nă cu PS Părinte Ambrozie, E­pis­copul Giurgiului, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

După citirea Evangheliei, Pă­rintele Mitropolit Teofan a fă­cut o caracterizare a celor 140 de ani de la sfinţirea catedralei din Târgu Neamţ: „Avem încredinţarea că în aceşti 140 de ani, numele Domnului Hris­tos a fost trăit, cunoscut şi măr­turisit în această sfântă parohie. Avem încredinţarea că ha­rul Preasfântului Duh a fă­cut ca iubirea lui Dumnezeu Tatăl întrupată întru Hristos Dom­nul să se reverse de-a lungul a­cestei perioade deasupra bise­ri­cii de aici şi asupra celor care şi-au regăsit drumul spre Dum­ne­zeu în acest locaş. Avem în­cre­dinţare şi nădejde că aici s-a dus o luptă pentru rugăciune, o luptă întru apărarea dreptei credinţe în faţa necredincio­şilor, care, într-o formă sau alta, luptă împotriva Bisericii. Nădăjduim, de asemenea, că în adâncimea inimii, tainic, harul smereniei a făcut simţită lucrarea preoţilor şi a credin­cio­şilor acestei parohii“.

La finalul slujbei, PS Pă­rin­te Episcop Ambrozie al Giur­giului a adresat câteva gânduri credincioşilor prezenţi: „Româ­nii înţeleg că au avut privile­giul să se nască din Evanghelie şi că poporul acesta binecuvântat, ţara aceasta cu strămoşi vrednici, a avut participanţi la primele sinoade ecumenice. Ce-am putea noi să spunem astăzi, când ar trebui să vorbim cu precădere despre ţara noastră frumoasă – despre «Dacia Fe­lix», în care părinţii, încă de la primele sinoade ecumenice, ştiau că avem un creştinism de sorginte apostolică. Ţara noas­tră este o ţară apostolică, care a fost vizitată de fratele Apos­to­lului Petru, de Sfântul A­postol Andrei, cel Întâi chemat, şi, după unii istorici, ca academicianul Emilian Popescu, şi de către Filip Apostolul. Măr­tu­rie despre acest lucru stau bi­se­ricuţele de calcar din Dobro­gea, basilicele din Scytia Mi­nor, fosta episcopie a Vicinei, care astăzi stă sub apele Du­nă­rii, precum şi învăţaţii călugări Ioan Casian şi Sfântul Dionisie Exiguul, cel care începe calendarul bisericesc“.

În semn de preţuire pentru activităţile desfăşurate, preoţii Ioan Mihoc şi Mihai Vizitiu au primit din partea Înaltprea­sfin­ţitului Părinte Teofan distincţia „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei“.

La finalul Liturghiei, a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii Bisericii „Ador­mi­rea Maicii Domnului“, precum şi pentru toţi slujitorii de aici trecuţi la Domnul.

Monografia Catedralei „Adormirea Maicii Domnului“ Târgu Neamţ

Tot la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ a avut loc şi o  lansare a cărţii Monografia Catedralei „Adormirea Maicii Domnului“ Târgu Neamţ, semnată de părintele dr. Mihai Vizitiu, slujitor la biserica din centrul oraşului. În deschidere a vorbit părintele profesor Ioan Mihoc, directorul Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, apoi părintele arhimandrit Hrisostom Rădăşanu, consilierul educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor, a vorbit despre trei elemente care dau valoare cărţii scrise de părintele Mihai Vizitiu: „Un scriitor bizantin faimos, Mihail Pselos, spunea că o carte, ca să fie citită, trebuie să aibă trei caracteristici. Cea dintâi este aceea că trebuie să conţină informaţii îndestulătoare despre subiectul pe care şi-l propune să-l trateze. Cea de-a doua caracteristică ar fi aceea că autorul trebuie să scrie clar, cu limpezime. În fine, în cel de-al treilea rând –  şi Mihail Pselos insistă foarte mult asupra acestui aspect – o carte, pentru a fi interesantă pentru cititori, trebuie să prezinte un stil atră­gător, cu alte cuvinte, să fie elegantă. Cartea Monogra­fia Catedralei «Adormirea Maicii Domnului», scrisă de părintele profesor şi consilier emerit Mihai Vizitiu, ne vorbeşte cu îndestulare, cu o complexitate de informaţii, despre istoria bi­se­ricii aflate în inima oraşului Târgu Neamţ, impresionează prin limpezime şi claritate şi vorbeşte cu eleganţă nedisimulată de autorul ei. Veţi regăsi în această carte o rigurozitate a ideilor expuse, un stil profesoral aparte, precum şi elegan­ţa unor formule academice în­ge­mănate cu expresii neaoşe, ca­re fac din această carte nu doar un monument de informaţii, ci şi un monument al stilului“.

Autorul cărţii lansate, pr. dr. Mihai Vizitiu, a făcut referire la importanţa acestui an pentru biserica în care slu­jeşte: „Motivul pentru care am insistat ca apariţia cărţii să aibă loc în acest an e faptul că se împlinesc şi 150 de ani de când Mitropolitul Calinic Mi­clescu a pus piatra de temelie a Bisericii «Adormirea Maicii Domnului», a înfipt crucea şi a sfinţit locul pentru acest locaş de cult. Catedrala acesta este cu siguranţă cea mai veche biserică din oraşul Târgu Neamţ. Am considerat că e potrivit să ne aducem aminte de acest moment al punerii crucii şi al sfinţirii locului de către un mitropolit, precum şi de momentul sfinţirii bisericii de către un alt mitropolit, pe care Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan deja l-a propus spre canonizare şi pe care credincioşii încă din viaţă îl numeau sfânt – Mitropolitul Iosif Naniescu“.

În după-amiaza zilei,  sala de conferinţe a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ a găzduit simpozionul spiritual-cultural intitulat Catedrala „Adormirea Maicii Domnului“ din Târgu Neamţ – istorie şi contemporaneitate,  cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei. Figuri cunoscute din lumea Ortodoxiei şi din comunitatea locală şi-au prezentat lucrările de interes. Au vorbit arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilierul educaţional al Ar­hiepiscopiei Iaşilor, pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facul­tă­ţii de Teologie Ortodoxă „Du­mi­tru Stăniloae“ din Iaşi, ar­him. dr. Benedict Sauciuc, sta­reţul Mă­năstirii Neamţ, arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schi­tului Vovidenia de la Mă­năstirea Neamţ, pr. prof. dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, părintele  protopop Ioan Dogariu, prof. de istorie Vasile Vrînceanu, pr. prof. Ioan Mihoc, parohul catedralei şi directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, pr. prof. Viorel Laiu şi pr. prof. dr. Mihai Vizitiu – slujitori la catedrală. Şi primarul Daniel Har­pa a participat la această sesiune de comunicări, cu lucrarea „Raporturile Con­siliului Local şi al Primăriei cu Bi­serica Adormirea“.

În cadrul simpozionului cultural-spiritual, a avut loc şi lan­sarea oficială a volumului Mono­grafia Catedralei „Ador­mi­rea Maicii Domnului“ Tg. Neamţ.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.