Biserica este vatra sfântă în care arde nestins focul iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni şi unde aceştia, în calitatea lor de membri ai Trupului lui Hristos, sunt chemaţi să imite iubirea de oameni a lui Dumnezeu, iubirea aproapelui devenind, astfel, semnul distinctiv al creştinului. De aceea, grija faţă de nevoile materiale ale oamenilor nu a fost şi nu este ignorată de Biserică, aceasa fiind atât organism religios, cât şi un organism social care îngrijeşte mereu de bunăstarea  lor pământească. Credincioşi consideră ajutorarea săracilor, a orfanilor, văduvelor şi bolnavilor ca fiind cea dintâi îndatorire a lor.

De aceea, credincioşii din Parohia Adormirea Maicii Domnului din Tg. Neamţ au fost întotdeauna solidari cu cei aflaţi în nevoie, indiferent că  făceau parte din parohia aceasta sau nu,mai ales în momentele dramatice ori tragice din viaţa acestora, documentele acestei biserici arătând generozitatea creştinilor noştri.

Prezentăm câteva aspecte care evidenţiază acestă activitate: În anul 1935 preotul Nicolae Gheorghiu, prin adresa nr. 28 din 28 decembrie raporta Protoieriei Judeţului Neamţ că a organizat un Comitet al parohiei cu care a mers din casă în casă şi a colectat bani pentru basarabeni, fiecare familie contribuind la aceasta colectă.

Într-un document datat 29.X.1939 se menţionează că credincioasele parohiei, organizate de preotul Nicolae Gheorghiu ,la solicitarea prefectului judeţului Neamţ,  locotenent colonel Eugen Hociung, au confecţionat un număr mare de pieptare şi ciorapi de lână pentru militarii săraci care au fost concentraţi pe front în prag de iarnă, precum şi colecte de grâu şi porumb pentru familiile săracii din care bărbaţii plecaseră pe front. Interesantă este o hotărâre a Consiliului parohial, consemnată într-un proces-verbal din 10 august 1941 în care se spunea: Avându-se în vedere că suntem în plin război şi aprovizionările se fac cu mare greutate şi cu scumpete, praznicul de hram se amână pentru alt an. Consiliul ia hotărârea ca sâmbătă 16 august enoriaşii vor duce la spitalul de răniţi din localitate masa de la amiză. Părintele paroh va fi de faţă la spital şi toţi care vor putea lua parte. Aceasta în locul hramului ce se făcea la biserică”.

Într-un proces-verbal din 11 octombrie 1942 se menţionează că parohia are în grija sa o cantină in care se serveşte hrană pentru 100-120 de copii săraci, a mobilizaţilor şi a văduvelor de război.  În 10 ianuarie 1945 parohia a făcut un demers către Patriarhul Nicodim, în dorinţa de a alina suferinţele provocate de război prin care solicita aprobarea Preafericirii Sale pentru deschiderea unui azil în casele din Humuleşti, proprietatea Mănăstirii Neamţ, precum şi amenajarea unei cantine în care,zilnic,să se ofere hrană celor lipsiţi de orice mijloace de existenţă,menţionând că preoţii din Tg. Neamţ se vor implica în această operă de asistenţă socială.

O largă acţiune social-filantropică a fost organizată de Parohia Adormirea în anii 1945-1946. Potrivit unui proces-verbal din 10 ianuarie 1946, s-a format un comitet care să se ocupe de consecinţa socială a orfanilor şi a săracilor parohiei. Din acest comitet făceau parte:

1.Preot Nicolae Gheorghiu, paroh, președinte;

2.Dr. Al.Bondenscu, epitrop, președinte al Filialei Crucea Roșie Tg.Neamț;

3.Vasile Stoian, epitrop și casier al parohiei, casierul Comitetului;

4.Dumitru Frițescu, epitrop, președintele Căminului Cultural;

5.Ghe. Chirilescu, pensionar, delegat al consiliului parohial.

Acest comitet a activat în toate împrejurările pentru alinarea și îndulcirea vieții orfanilor și sărăciei, nu numai în parohia noastră ci chiar a orașului întreg.

Comitetul a organizat o colectă în urma căreia au fost strânsi 700-800 lei care au fost împărțiți la cei nevoiași, listele cu evidența orfanilor și modul de ajutorare a lor formând un dosar special.

Într-un proces-verbal, datat 16 februarie 1946, se menționează că preotul N. Gheoghiu, împreună cu cântărețul C. Borcescu, dupa oficierea vecerniei, a mers în parohie și a colectat suma de 60.000 lei pe care a împărțit-o la 5 văduve de război și unui numar de 4 persoane bolnave (dintre care 2 de TBC) și bătrâne. Procesul verbal consemnează numele persoanelor ajutate și semnăturile lor pentru sumele primite.

Preotul și comitetul au întreprins și alte activități de într-ajutorare a celor aflați în nevoi, având și sprijinul cadrelor didactice de la școlile din parohie.

Această acţiune a fost evidenţiată în revista Mitropolia Moldovei, nr. 1-4 din 1947. Redăm această consemnare: „Parohia Adormirea Tg. Neamţ. În calitate de preşedinte al secţiei de asistenţă socială, numit de Apărarea Patriotică, organizaţia Tg. Neamț, în şedinţa din 13 decembrie 1945, Pr. N. Gheorghiu a activat împreună cu fraţii preoţi şi alţi oameni de bine, în special corpul didactic primar şi secundar colectând 1.700.000. lei precum şi alte ofrande însemnate. Din această sumă, prin concursul primăriei a cumpărat 1600 Kg. făină care s-a  împărţit populaţiei sărace, iar 200 Kg. s-a dat orfelinatului Apărării Patriotice. Din restul de bani 1000 de lei s-a dat orfelinatului, iar 216.000 lei la şcolile din localitate pentru orfani.

De asemenea, s-a dat Apărării Patriotice suma de 120.000 lei, colectaţi în biserică cu ocazia şedinţelor religioase din duminicile postului mare.

Tot în cadrul asistenţei sociale Pr. N. Gheorghiu are următoarele realizării în cursul lunilor martie şi aprilie 1946.

Pentru orfanii de război ai parohiei a colectat personal lemne de foc necesare orfanilor de război; suma  de 120.000 lei,cu care a cumpărat făină de păpuşoi şi cartofi. Enoriaşii care cu vaci au dat, prin donaţie lapte şi brânză. Prin intervenţia personală a cucerniciei sale la Catedrala Crucii Roşii, a obţinut internarea în orfelinatul de la Mănăstirea Văratec a două orfane.

În sâmbăta  Paştelui a organizat o colectă cu care ocazie a  mers  personal la enoriaşii cu dare de mână şi colectând pască,cozonac,ouă şi carne le-a împărţit orfanilor şi săracilor din parohie. În prima zi de Paşte a mers la Orfelinatul Apărării Patriotice unde a împărţit pască, cozonac şi ouă roşii. Pentru această danie cucernicul preot N. Gheorghe a primit mulțumiri din partea orfelinatului în numele micuţilor orfani.”

Conform raportului parohiei nr. 19/12 iulie 1946, după al doilea răyboi mondial, în parohia Adormirea Maicii Domnului existau 15 orfani de război (5 de ambii părinți, iar 10 orfani de tată), 2 văduve de război, 8 orfani de mină (de război) și de aeroplane, 6 orfani de mamă (de moarte naturală), 7 orfani din cauza tifosului exantematic, 2 invalizi  și 20 de familii sărace cu 50 de suflete. Biserica Adormirea s-a îngrijit de toți aceștia.

Atsfel de acţiuni filantropice, frumoase, au continuat şi în cumplitul an 1947  precum şi în toţi anii ce au urmat, şi care arată limpede că Biserica, în ansamblul ei, se manifestă ca o instituţie filantropică.

Tot acţiuni filantropice sunt colectele pentru Fondul Central Misionar la care parohia Adormirea a avut întotdeauna o contribuţie remarcabilă.

De asemeni, deseori, a acordat ajutoare, prin colecte făcute în biserică, unor biserici sărace sau aflate în construcţie. Un astfel de ajutor, constând din 5.000.000 lei, a fost acordat Mitropoliei Basarabiei în anul 1998 pentru acoperirea nevoilor acestei Mitropolii,în timpul când parohia era condusă de părintele Vasile Ignătescu. Răspunsul şi confirmarea primirii acestui ajutor a se vedea în anexa 6.

După sfinţirea Bisericii în anul 1998, activitatea social-filantropică a parohiei Adormirea Maicii Domnului a fost reorganizată şi s-a intensificat. Au fost avute în vedere mai multe aspecte: ajutorarea unor familii aflate în dificultate (bolnavi, incendii etc.); ajutorarea unor elevi şi studenţi; a unor parohii şi mănăstiri cu biserici în construcţii sau reabilitări; asigurarea hranei, o dată pe săptămână, a unor familii fără posibilităţi materiale; asigurarea hranei pentru participanţii la cele două hramuri ale bisericii (Adormirea Maicii Domnului-15 august – şi Sf. Apostol Andrei – 30 noiembrie); colecta pentru Fondul Central Misionar şi alte colecte, ca urmare a unor calamităţi naturale; colecte permanente pentru ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului.

Iată bisericile care au fost ajutate cu diferite sume de lei, în ultima perioadă de timp:

1.Biserica din Cracăul Negru-Neamţ.

2.Biserica din Drehuţa, comuna Vânători, judeţul Neamţ.

3.Biserica „Sfinţii Împăraţi” din Grumăzeşti, jud. Neamţ.

4.Biserica din cadrul Spitalului Socola – Iaşi.

5.Biserica din Orţeşti, jud. Neamţ.

6.Schitul Draga-Cozla, Piatra Neamţ.

7.Biserica din Moineşti, comuna Popricani, judeţul Iaşi.

8.Schitului Sfântul Mina, care aparţine de Mănăstirea Sihăstria, parohia Adormirea i-a donat un clopot  nou în greutate de 400 kg., a cărui valoare de 10.000 de euro este în curs de achitare.

De asemeni, menţionăm că biserica Adormirea dă hrană o dată pe săptămână (joia) unui număr de 15 persoane nevoiaşe, cu sponsorizarea unor foarte buni credincioşi, care au dorit să nu le fie menţionate numele.

Activitatea social-filantropică a bisericii Adormirea a fost o preocupare permanentă a slujitorilor şi credincioşilor acesteia, şi sperăm să rămână aşa, pentru ca facerea de bine să nu fie dată uitării.

Pr. dr. Mihai Vizitiu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.