1. Primul diacon cunoscut, potrivit unei însemnări de pe Evanghelia din 1682 (vezi Însemnări de pe cărţi, poziţia 1), este Ioan Nastasie, care a consemnat răscumpărarea Evangheliei de la tătari (1717).

2. Diaconul IOAN. Păucenie de la Mitropolitul Iacob (Stamate n.n.) 1801, conform Nicolae Cosma, op. cit. anexe).

3. Diaconul VASILE (Vasâli). A fost fiul preotului Ioan Adam, potrivit unei însemnări de pe o Evanghelie tipărită de Şerban Cantacuzino în 1682, ultima filă (vezi Însemnări de pe cărţi, poziţia 6), în care spune: „Vasili sin preotulu Ioan Adam am scris, 1825, aprilie 2”. Deci este menţionat în anul 1825, dar apare şi în anul 1838.

4. Diaconul GHEORGHE fiul preotului Dimitrie de la biserica Adormirea care a murit (preotul Dimitrie) în anul 1828. A fost hirotonit la episcopul Filaret Apamias cu rânduirea Mitropolitului Veniamin Costachi, conform actului de hirotonie din 6 februarie 1830. Este menţionatşi în anul 1845.

5. Diaconul NICOLAE ADAM (1864). Pe un Idiomelar din 1856, la lista de cumpărători, apare diacon Nicolae catihet. A fost fiul preotului Vasile Adam, conform dosarului de hirotonie din 1853, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, fond Mitropolia Moldovei, pachetul hirotonii, numărul actului 7/1853 (despre cererea, recomandările, mărturiile şi hirotonia sa a se vedea anexa 9).

6. Diaconul VASILE IONESCU. Născut în 1859. Absolvent de seminar gr. I, ordinul de numire nr. 253 din 25 februarie 1881, adus de la biserica Sf. Ilie. Apare şi în anul 1916 ca diacon ajutător. Apare în lista de alegători din 10 ianuarie 1910 pentru Colegiul II (conf. Gavril Luca, op. cit. p. 126), precum şi la slujba de sfinţire a locului unde trebuia să fie amplasată gara, la 18 octombrie 1915 (Ibidem, p.134).

7. Ierodiaconul ISICHIE ANTOHE. Numit provizoriu cu 1 decembrie 1926. Adresa Mitropoliei Moldovei şi Sucevei nr. 897 din 11 februarie 1927. Protoieria, cu adresa nr. 170 din 14 februarie 1927, comunică parohiei pentru aplicare.

8. Diaconul GHEORGHE MUNTEANU. Născut în 1907, a fost absolvent de seminar gr. II, numit cu ordinul nr. 6606 din 1928. A fost hirotonit diacon în 30 septembrie 1928. Numit provizoriu deoarece era doar absolvent de seminar.  Încadrat începând cu 1 octombrie 1928, recunoscut de Ministerul Cultelor şi Artelor cu nr. 42720 din 1928. A fost hirotonit de Preasfinţitul Nicodim (Munteanu). Apare în statele de plată şi din anii 1933-1934.

9. Diaconul LEONIDA GAVRILESCU.Absolvent de seminar gr. II. Data recomandării pentru hirotonie 22 august 1933. A fost hirotonit diacon în data de 22 octombrie 1933 de Preasfinţitul Nicodim, dar din adresa Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, nr. 3594 din 24 mai 1934 rezultă că este numit cu data de 1 decembrie 1933. La fel se precizează în adresa Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor nr, 174803/14983 din 29 noiembrie 1933 prin care se menţionează că „ se recunoaşte în postul de diacon Leonida Gavrilescu începând cu 1 decembrie 1933 cu salariul de seminarist gr. II. Dar Protoieria Judeţului Neamţ, prin adresa nr. 917 din 31 oct. 1933 spune că este numit cu 1 noiembrie 1933, şi cere să i se recunoască toate drepturile. Apare în statul de plată şi pe anii 1934-1935.

10. Diaconul GHEORGHE BALTAG. Născut în anul 1909, licenţiat în teologie la Facultatea din Cernăuţi, în 1933. Data recomandării pentru hirotonie 5 octombrie 1934. Hirotonit diacon în 21 octombrie 1934, decret de numire 7217 din 2 noiembrie 1934 (în registrul de hirotonii), 7456 şi 191224. Apare în stat de plată pe 1935-1936. Din postul de la biserica Adormirea din Tg. Neamţ s-a transferat în Protopopiatul Fălticeni, fiind preot la Ciumuleşti, Şoleşti, Grădini şi Adormirea din Fălticeni, iar în perioada 1966-1977 a fost protopop de Fălticeni. Aspecte ale activităţii sale ca preot şi ca protopop sunt prezentate, în cuvinte foarte frumoase, de părintele arhimandrit Timotei Aioanei, în prezent eclesiarh mare al Catedralei Patriarhale din Bucureşti şi exarh partiarhal, în lucrarea “Portrete în cuvinte” apărută la Editura Trinitas Iaşi, 2007, în portretul “Protoiereul Gheorghe Baltag – ctitorul marilor ziduri şi prietenul sfinţilor (pp 114-119)”. Din acest portret aflăm, de exemplu, că “la Cernăuţi, studentul Gheorghe Baltag l-a cunoscut pe evlaviosul Ilie Iacob, care urma acolo studiile medii, întâlnindu-l apoi de câteva ori în obştea Mănăstirii Neamţ, unde acesta a devenit monahul Ioan Iacob, bibliotecarul Lavrei. Cei doi s-au împrietenit în perioada în care părintele Gheorghe Baltag a slujit ca diacon, mai bine de un an, la biserica Adormirea Maicii Domnului din oraşul Târgu Neamţ” (s.n.).

S-a mutat la Domnul în anul 1992, la vârsta de 83 de ani, fiind înmormântat în ziua de 22 februarie.

L-am cunoscut în anul 1978 la Iaşi, la o şedinţă a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor, unde era invitat de onoare.

11. Diaconul RADU TEODORESCU. Născut în anul 1908, licenţiat în teologie. Hirotonit diacon la 12 noiembrie 1935 de Preasfinţitul Grigorie, document nr. 9838/23 noiembrie 1935(în registrul de hirotonii), ordin de numire 10845 din 1935. Protoieria judeţului Neamţ, Circumscripţia a II-a, comunică, prin adresa nr. 132 din ianuarie 1936, că Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, cu adresa nr. 206372 din 1935, a luat act de numirea diaconului Radu Teodorescu, cu lămurirea că nu va primi salariu până la bugetul anului viitor. Apare în statul de plată pe 1936-1937. L-am cunoscut în anul 1967, când am fost numit preot în Protopopiatul Tg. Neamţ, el lucrând atunci şi la acest protopopiat.

12. Diaconul (ierodiaconul) IOANICHIE GRĂDINARU. Student la teologie, ordin de numire nr. 8466 din 1936. Apare în stat de plată pe 1937-1938. A fost chemat la Mitropolia din Iaşi unde a slujit ca diacon, iar din 1942 şi ca eclesiarh al Catedralei mitropolitane. A murit în anul 1970. Un mare călugăr, pe care l-am cunoscut prin intermediul părintelui Veniamin Acojocăriţei.

13. Diaconul PETRE VĂCARIU. Născut în 1911. Absolvent seminar gr. II. A fost hirotonit diacon la 3 decembrie 1937 de Preasfinţitul Ilarion Roman. Ordin de numire nr. 11353 din 8 decembrie 1937, începând cu data de 1 ianuarie 1938. Apare în statele de plată până în anul 1942.

14. Diaconul – cantor VASILE FLORESCU. Absolvent de seminar, gradul II. Hirotonit diacon la 21 noiembrie 1939 de Preasfinţitul Arhiereu Valerie Botoşăneanul. Ordin de numire nr. 5194 din 1941.

15. Diaconul IOAN MARINESCU. Născut la 27 martie 1914. Licenţiat în teologie. Conform ordinului nr. 9512 din 1942, hirotonit diacon în ziua de 4 octombrie 1942 de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Irineu Mihălcescu, şi numit la parohia Adormirea începând cu data de 1 noiembrie 1942, dar Sf. Mitropolie, cu nr. 8102/1943, face cunoscut că Ministerul Cultelor, cu decizia nr. 30500 din 1943, a luat act de numirea diaconului Ioan Mironescu în postul de diacon la Catedrala din Tg. Neamţ, cu începere de la 15 iunie 1943.

16. Diaconul NICOAE AVASÂLCĂI. Conform adresei Protoieriei jud. Neamţ, Circumscripţia a II-a, nr. 445 din 8 aprilie 1945, diaconul Nicolae Avasâlcăi, titular la parohia Sf. Voievozi, poate sluji în duminici şi sărbători la Catedrala oraşului Tg. Neamţ, lucru la care a consimţit şi parohul de la Sf. Voievozi. La încadrarea personalului în 28 martie 1947 este trecut tot ca diacon. A fost profesor de muzică la Liceul Teoretic din Tg. Neamţ, după 1950, şi dirijorul corului bisericii din Humuleşti.

NOTĂ.           

Mitropolia Moldovei și Sucevei, cu nr. 10518 din data de 26 octombrie 1949, comunică: ”Vi se face cunoscut că am repartizat, acelei parohii, un post bugetar de de Diacon-cântăreţ în care urmează să recomandaţi un licenţiat în teologie pentru a fi hirotonit diacon pe seama acelei biserici care în prezent nu are diacon pentru sfintele slujbe”.

Postul nu a fost ocupat din cauză că nu s-a găsit de îndată, un licenţiat. De aceea, Mitropolia Moldovei, cu nr. 10811 din 16 noiembrie 1949, face cunoscut că, la raportul nr.31/1949, ,,întrucât nu este licenţiat în teologie, care să poată fi hirotonit diacon, postul a fost trecut în altă parte”. De atunci, de la diaconul Nicolae Avasâlcăi, parohia Adormirea Maicii Domnului din Tg. Neamţ  nu a mai avut diacon pentru sfintele slujbe, deoarece autorităţile comuniste nu au mai dat  acordul pentru posturi de diaconi la parohii. Sperăm că nu peste  multă vreme vom avea din nou un diacon pentru catedrala Adormirea.

Pr. dr. Mihai Vizitiu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.