1. ŞTEFAN VOIEVOD (Ştefan cel Mare)
 2. ŞTEFAN VOIEVOD (Gheorghe Ştefan)
 3. GRIGORE Ghica voievod şi soţia sa ZOIŢA doamna (conform Sinodicului bisericii din 1872)
 4. ŞTEFAN Velea (negustor, conf. unui document din 26 iulie 1762  -cupeţ= ajutor de paharnic în curtea domnească) din Tg. Neamţ, care în anul 1809 a prefăcut din nou biserica de lemn ce fusese înălţată de Grigorie Ghica şi soţia sa ZOIŢA, biserică sfinţită în 1747 (conform Sinodicului bisericii din 1872), înzestrând-o şi cu o dugheană.
 5. ION (IOAN) Chiriac (conf. prof. D. Constantinescu -arhivă-, citat la Cosma C. Nicolae, Istoria vieţii bisericeşti a oraşului Tg. Neamţ, p. 15-16, dactilografiat), în numele căruia familia moştenitoare, donează bisericii Adormirea, la 2 iulie 1834, „crăşma ce iaste în capătul de sus celor două dugheni de aice din tărgu…”. Este menţionat între birnici în recensământul din Moldova desfăşurat în anii 1772-1773 şi 1774.
 6. IONICĂ Grecul, care a donat o dughiană ,,lângă Greculeasa”, menţionată la 1840, octombrie 20, când a fost închiriată (conf. prof. D. Constantinescu, citat la Nicolae C. Cosma, op. cit. p. 16). La 14 iulie 1842, apar închiriate „Hanul şi dughiana cu odaia ei, trei odăi în ogradă şi un foişor, o pivniţă bună (şi grajdul) cu şura a bisericii Adormirea din Tărgul Neamţul”. Donate, probabil, tot de el.
 7. NICOLAE Albu –boier – şi soţia sa CALIPSO, din Piatra Neamţ, au donat 500 de galbeni (în 1872, probabil) pentru terminarea noii biserici, ridicată în locul celei vechi care a ars în 1864+130 carboave.
 8. TOADER Grecu, a donat o dughenă (conf. Sinodicul din 1872)
 9. PAVEL  Ioan – donaţie la zidirea bisericii 600 de carboave (carboavă= rublă rusească de argint care a circulat în ţările române), conf. Sinodic din 1872.
 10.  TEODOR Lazăr – donaţie 300 carboave, conf. Sinodic din 1872.
 11.  IOAN Teoharie – donaţie 150 carboave, conf. Sinodic din 1872.
 12.  IORDACHI Tomoviçu (Tomoviciu) –  270 carboave, conf. Sinodic din 1872.
 13.  NECULAI Albu – 130 carboave, conf. Sinodic din 1872.
 14.  GRIGORI Cozadin – 60 carboave, conf. Sinodic din 1872.
 15.  GHEORGHE Gherasim – donat 110 prăjini loc fâneaţă pe la 1875.
 16.  PETRACHE Savin – donat 52 prăjini loc fâneaţă pe la 1875.
 17.  IOAN ALEXANDRU Theoharie – a donat bisericii Adormirea o casă în Tg. Neamţ, menţiune făcută într-o plângere înaintată la Mitropolia Moldovei şi Sucevei, cu nr. 1428 din 29 februarie 1928.
 18.  PREOT HARALAMBIE Marcoci, preoteasa NATALIA, fiica ANA (diaconiţa) – au donat parohiei Adormirea una casă mare cu trei camere şi un antreu, o bucătărie  de iarnă cu o odăiţă, iar în continuarea lor atenanse pentru lemne, păsări şi alte trebuinţe gospodăreşti, precum şi curtea şi gradina cu pomi. Autentificarea Testamentului s-a făcut de Judecătoria Mixtă Tg. Neamţ prin procesul verbal nr.1161 din data de 19 septembrie 1938.
 19. DR. ALEXANDRU Bondescu, a donat, în 1938, 35 prăjini păşune în Pomete. Vom mai aminti despre el.

Pr. dr. Mihai Vizitiu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.